Welcome, Kapamilya. Please or

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - billicent_1219

Pages: 1 [2] 3 4 ... 1229
16
Upcoming Asianovelas / Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« on: February 19, 2018, 06:00:58 PM »
#TKILDukot

Binabantayan sila ng kawal ng Hari. Iyon ay hindi naman kakalimutan ni Rin. Nararamdaman ni Prinsipe Won na bumabalik na ang Dating So Hwa. Maayos rin ang pakiramdam ng Prinsipe. Tinanong ng prinsipe si So Hwa kung kaya niya itong gawin nang mag-isa. Natapilok si So Hwa at napayakap kay Rin at nakita ito ni Prinsipe Won. Matindi ang karamdaman ni Ministro Eun Young Baek. Alam ng manggagamot nila ang lunas na iinumin ni Ministro Eun. Magdadala si Rin ng lunas para sa Ministro. Kinausap ni Song In si Ministro Eun tungkol kay Maestro Lee. Muling binalaan ni Song In si Ministro Eun na isuko na ang kayamanan niya, kundi mangyayari ang kahihinatnan ng mag-ama at ng Prinsipe. Pakikinabangan naman ng buong bansa ang kayamanan ng Ministro kung sakali. Nahanap na ang katiwala ng Ministro, anang lalaking may markang ahas. Muling sumikip ang dibdib ni Minstistro Eun. Sumugod naman sina Rin nang umalis na sina Song In. Binalaan ni Jin Gan si Rin na may nakasarang pinto na roon. Nakita naman ni Rin si Ministro Eun na naghihingalo. Binigyan ni Rin ng gamot si Ministro Eun. Sumunod naman si Jin Gan at dinala ng dalawa si Ministro Eun sa isang ligtas na lugar. Pinadala naman ng Prinsesa Wonseong, ina ni Prinsipe Won, si Eun San. Pinakita ang ginseng galing Goryeo kay San na pinadala pa ng Reyna. Inamoy pa ang ginseng. Pinaghandaan rin ng Reyna ang pagdiriwang, ayon kay San, kaya ito ang magiging pinakamasayang pagdiriwang sa lahat. Walang ibang mapagsabihan si San. Hindi nagtagal, napaiyak si San dahil masyadong nalulumbay ang Reyna. Mag-isa raw si Prinsesa Wonseong sa palasyo. Natutuwa naman ang Reyna pag pinupuntahan siya ni Prinsipe Won. Naiisip ni San na tuluyan na rin siyang malalayo sa kanya. Makalipas ang ilang sandali nagpaalam rin si San.

Dinalaw ni Rin si Prinsipe Won na may karamdaman pala. Tinulungan pa siyang bumangon upang salubungin lang si Rin. Mabigat ang katawan niya. Malungkot si Prinsipe Won na magpakita habang may karamdaman. Sinubukan ni Prinsipe Won tumayo at maglakad sa kabila ng karamdaman. Si San ang nakakasamang babae at nakakausap ng kanyang ina. Napagtanto ni Prinsipe Wang Won ang pagkukulang niya sa kanyang ina. May pinapasunog naman si Prinsipe Won sa likod ng isa pang lalaki. Sinunog naman agad ang papel sa harapan ng Prinsipe. Wala nang kukuning kabayaran sa taong iyon at may magpupunta sa kulungan para ilabas si San. Maghihintay naman si Rin sa labas. May pinapasuot na damit si Prinsipe Won kay San bago siya umalis, bagaman para kay San, hindi ito babagay sa kanya. Sinuot pa rin niya ito upang matakot sila sa kanya. Inalok naman ni Prinsipe Won na uminom sila ni Rin ng alak nang naka-alis na si San. Wala raw paggalang sa Prinsipe si So Hwa kaya siya natatawa. Oras na nakita niya ang mga kalabang lumusob, nilabas na ni So Hwa ang espada niya.

Muntik niyang hayaang mawalan si So Hwa. Sapat na raw ang panandaliang sayang naramdaman ni Won. Hindi na kaaya-aya ang bulaklak pag nalalanta na ito at pag nabulok na sila, masisira ang alaala ng kagandahan nito, gaya rin ng naiisip ni Prinsipe Won. Hindi niya kayang hindi makita araw-araw si So Hwa. Hindi pa niya naitanong kay So Hwa kung may gusto siya sa Prinsipe. Hindi naman raw malulungkot sa kulungan si So Hwa. Magiging masaya raw si So Hwa pag ikinasal nga kay Prinsipe Wang Won. Nakaharap muli ni So Hwa ang lalaking may markang ahas at kaanib na nga niya si Song In! Hindi nagpatinag si So Hwa at nakipag-espadahan laban sa kanila at sa mga tauhan nila. Nagawa naman ni Song In, gayunpaman, na talunin si So Hwa upang dukutin ito. Agad nalaman nina Prinsipe Won at Rin ang nangyari kay So Hwa at walang nakalabas sa Katimugang Tarangkahan, ani Jin Gan. Sa ilang sandali, nasa loob na ng karuwahe ni Song In si So Hwa.

Sinara ni Song In ang karuwahe at sinubukan ni Jin Gan na habulin ang karuwahe. Tinutukan naman ni Prinsipe Won ng espada ang lalaking nagmamaneho ng karuwahe. Nauwi sa espadahan ang harapan ni Prinsipe Won at ang nagmamaneho ng karuwahe. Nakita nga ng dalawang lalaki ang walang malay na si So Hwa na nasa tabi ni Song In. Pinapalabas ni Prinsipe Won si Song In na binalaan naman siyang malalagay sa panganib ang titulo niya. Utos raw ng Hari ang pagdukot ni Song In kay So Hwa. Pinigilan na lang ni Rin si Prinsipe Won. Dineklara ni Song In na hawak na nga niya si So Hwa. Hinarangan si Prinsipe Won ng mga tauhan ng Hari ngunit hindi nito natinag ang pagka-mapangahas ni Prinsipe Won. Binalaan ng Prinsipe ang pinsan ni Song In na pagsisisihan nila ang nangyari kay So Hwa.

17
Upcoming Asianovelas / Re: Black (블랙)
« on: February 19, 2018, 03:19:46 PM »

18
Upcoming Asianovelas / Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« on: February 19, 2018, 03:17:23 PM »

19
Upcoming Asianovelas / Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« on: February 19, 2018, 03:13:06 PM »
#TKILKapangyarihan

Determinado si Wang Won na palawakin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay.

Inutusan ni Rin na lumabas ang mga tauhan ni Prinsipe Won. Nagtanong na si Prinsipe Won sa paglilihim nina Rin at San. Naging ganoon si Rin sa Prinsipe buhat nang naging pangalawa siya sa isang tao. Umupo si Rin at sinabing nagkapalit ng tauhan sina San at Bi Yeon at nalaman ng Reyna. At ibinahagi rin ni Rin ang pagpunta ng Reyna sa tahanan ng Ministro. Nakiusap si San na hindi siya piliin bilang prinsesa dahil may ibang lalaking tinitibok ang puso niya. Nakakita si Prinsesa Wongseon ng mga kagamitan ni San bilang So Hwa. Nalaman na ng Reyna na Disipulo ni Lee Song Yoo si San. Mapupunta sa kabang bayan at kakamkamin ng mga tauhan ng hari ang kayamanan ni Ministro Eun Young Baek pag pinakulong siya ng Reyna. Matinding sakit ang biglang naramdaman ng Reyna. Walang kinakain ni iniinom ang Prinsipe pagkatapos ng salu-salo. Kailangan ni Prinsipe Won ng kapangyarihan at mahina siya kapag walang kapangyarihan. Ingay at magagandang salita ang ginagawa ng Prinsipe. Kailangan ng Prinsipe ng matitibay na samahan tulad ni Rin. Pinuntahan ni Prinsipe Won ang kanyang ina at pinag-usapan nila ang kapangyarihan. Ang ina at lolo na lamang niya ang natitira sa kanya. Nais niyang kunin ang kapangyarihan. Hindi niya pinili si San dahil mahal ni San si Rin. Hindi pa niya maipagmalaki na Prinsipe siya kaya si Won nakiusap na sa kanyang ina.

Pumunta ulit si Song In sa tahanan ng Ministro. Nakipag-usap si San kay Song In. Nagpahanda si Ministro Eun ng pagkain para sa kanila ni Song In. Sa paligid ay naroon rin ang lalaking may markang ahas. Kumuha si Ministro Eun ng kahon at ipinaliwanag si San na pakay ng dalawang panig na kunin ang kayamanan ng ama niya. Dapat mamulat ang mata ni Prinsipe Won para sa kapakanan ng mga Eun. Nakipag-usap si Song In kay Ministro Eun tungkol sa paghuli noon kay San. Gusto ni San sabihin tungkol sa pagturo ng ama niya sa paghuli ng manok. Inutusan ni Song In na ibigay ang lahat ng kayamanan niya upang manatiling ligtas. Hindi naman mapoprotektahan si San. Tumawa lang si Ministro Eun nang sabihan siyang nabubuhay siya nang nagtatago sa batas. Inilabas niya ang sulat ng ari-arian niya. Ipinagmana na niya ang ari-arian niua kay San kaya siya na lang dapat ang manatiling buhay. Pinahanap ni Song In sa lalaking may markang ahas ang lalaking tagapagsilbi.

Dumating na rin si Maestro Lee. Naghinala naman si Rin. Pinalabas na rin ang ibang naroon. Gusto ni Maestro Lee tumikim ng bagong alak. Nagtanong si Maestro Lee hinggil sa hangad ni Prinsipe Won. Alam ni Maestro Lee ang tungkol sa kayamanan ni Ministro Eun. Mabilis nalaman ni Maestro Lee ang balita dahil nasa tagong lugar siya. Nasaksihan niya ang pananakit ng Hari kay Prinsipe Won na apo ng Emperador. Layon nina Prinsipe Won na linlangin ang hari habang tumatakas sina Maestro Lee. Nakita ni Maestro Lee mismo ang pananakit ng Hari sa Prinsipe Won. Madadamay raw ang mga pangkaraniwang mamamayan sa agawan ng kapangyarihan at kaguluhan. Walang dapat gawing bagay si Prinsipe Won kung wala siyang gustong masaktan. Ayaw namang tumulong ni Maestro Lee kundi mga mag-aaral niya ang gagawa. Pumasom naman si San na lumilitaw ang kagandahan sa suot niyang damit at ipit sa buhok. Yumuko siya sa harapan ng Prinsipe at Reyna at tutulong naman siya. Doon sila muling nagkita ni Maestro Lee. Ang Reyna ang nagpasuot sa kanya ng magagarang damit.

Sa kalagitnaan ng araw, dapat maghanap na sila ng paraan kundi kukunin daw si So Hwa. Dapat palayain muna ang Ministro. Nagtanong si Maestro Lee kung bakit madali lang sa Reyna ang pagtanggal ng pangalan sa talaan. Bagaman hindi pinakikinggan ni Won ang ina niya, siya rin ang kusang lumapit dahil kay San. Mababaw at marupok ang ganoong layunin ani Maestro Lee.

20
Upcoming Asianovelas / Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« on: February 19, 2018, 02:26:03 PM »
#TKILPagpili

Dumating na ang araw ng pagpili para sa magiging Prinsesa ni Prinsipe Won.

Nasa bubungan si Rin nang lumabas si San. Lalabas ang dalawa at hihintayin ni Rin sa San habang siya'y magbibihis. Umakyat naman sa bubong si San. Pansin niyang tahimik sa may bubungan. Gusto ni Rin na samahan si San. Kailangan nang sabihin ni San ang tunay niyang pagkatao sa pagdating niya sa salu-salo ng reyna. Handa naman siyang sabihin ang totoo sa Prinsipe. Alam ni San na pipiliin ni Prinsipe Won si Dan. Sapilitang ipinakilala si Song In kay San. Masamang tao ang tingin ni Song In kay San. Mapanlinlang si Song In kay San. Ipakakasal si San kay Jeon dahil ayaw kay Dan ng Reyna. Alam rin ni San na pumalit si Rin kay Dan. Malalim rin daw ang pagmamahal ni Dan sa Prinsipe. May naalala ulit si San. Si Rin pala ang nagligtas kay San. Natutuwa pa rin ang nasasaktan niyang puso dahil magkaibigan sina Prinsipe at Prinsipe Won na ayaw naman sirain ni San. Tiningan ni Prinsipe Won ang kwintas niya. Hindi na raw makakausap ni San ang Prinsipe na sila lang. Matutuwa raw ang Prinsipe pag magkita sila ni San. Pumasok na si San sa loob.

Nagsidatingan na ang mga kababaihan na inanyayahan sa salu-salo ng Reyna, kabilang na si Dan. Napansin ng Reyna na kagagaling lang ni Dan sa karamdaman. Napaupo na rin si Dan. At dumating na rin ang Prinsipe. Binati siya ng mga dilag. Pipiliin na ni Prinsipe Won ang magiging Prinsesa niya. Limang pamilya lang ang inanyayahan ng Reyna. Si Prinsipe Won mismo ang umanyaya kay Dan at may isa pang inanyayahan ang Reyna kaya pitong babae ang naroon. Dumating rin si San na may panabing sa kanyang mukha. Nagtaka si Prinsipe Won kung bakit naroon si San. Inutusan ni Prinsesa Wongseon si Eun San na tanggalin ang panabing niya at ginawa na nga niya ito. Nabighani ang Prinsipe sa kagandahang likas na taglay ni San.

Habang natulala sa gulat ang Prinsipe, tinanong ng Reyna si San kung inutusan si San ng ama niya na takpan ang mukha niya. Hindi naman inasahan ng Reyna na makita si Dan. Sinabi ni Prinsipe Won mismo tungkol sa salu-salo ng Reyna na mag-aanyaya ng mga dalagang galing sa mga maharlikang angkan at pipili ng prinsesa si Prinsipe Won. Alam na alam ni San ang mga nangyari, maging ang katauhan ni Prinsipe Won. Hiniling noon ni So Hwa tungkol sa amo niya na inanyayahan ng Reyna mismo. Kunwari wala raw ang Prinsipe sa salu-salo pag naroon si San. Iba na rin daw ang napupusuan ni San. Humarap ang Prinsipe at sinabing may napili na siyang babae. At ipinakilala niya si Dan bilang magiging prinsesa niya. Lumakad si Dan sa tabi ni Prinsipe Won. Napaluha naman si San. Ang ibang mga babae binati naman ang Prinsipe.

Si Lady Wang Dan, ang kabahayan ng Susagong, anang Prinsipe. Nagmamasid sa labas si Rin habang hinintay si Dan. Binati ni Lady Hong Yi si Dan. Mababago rin ang posisyon ni Rin pag ikasal sila ni Prinsipe Won. Pinahahalagahan at inaalagaan nila ang isa't isa, ani Hong Yi. Nasisiraan si Prinsipe Won dahil wala dapat pagtingin si Prinsipe Won. Wala palang alam ang Prinsipe sa pangyayari habang alam na rin ni San tungkol sa tunay na pagkatao ni Won.

21
Upcoming Asianovelas / Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« on: February 19, 2018, 01:44:20 PM »
#TKILBanta

Nagulat ang mga Eun sa pagdating ni Princess Wonseong sa kanilang tahanan.

May hinahanap si Prinsipe Won bilang regalo sa Emperador Kublai Khan. Wala pa sa tauhan niya ang listahan ng mga babaeng ipapadala dahil may ipapabago pa roon ang Reyna. Walang makatapat ang Prinsipe sa pagsasanay kaya pinapahanap si Rin. Marami raw siyang ginagawa sabi ng Reyna. Gusto rin daw ng Reyna ng katahimikan. Itinuloy na ng Prinsipe ang pagsasanay kasama si Rin. Kailangan ipakita ni Rin na may buo siyang lakas upang labanan si Prinsipe Won. Sadya raw nagpapatalo si Rin sa kanilang labanan. Inutos ng Prinsipe na huwag saktan si Rin. Siya lang ang maaaring manakit kay Rin. Wala pang alam si Jeon sa katotohanan. Gusto ni Rin umalis hindi dahil sa kapakanan ng Prinsipe kundi dahil gusto niya lumayo para sa sarili niya. Unti-unting nadudurog ang puso ni Rin sa paglipas ng mga araw. Binigyan ni So Hwa si Prinsipe Won ng Bolsa de Hielo upang hindi magkapasa ang mukha niya. Ayaw naman ni So Hwa malaman ang dahilan ng pag-aaway nina Prinsipe Won at Rin. Naiisip ni Prinsipe Won na may pagtingin na si Rin kay So Hwa. Sumakit na ang kamay ni Prinsipe Won sa lamig ng yelo. Napansin ni Prinsipe Won na maputla si So Hwa dahil hindi siya masyadong umiinom.

Kabilang si Rin sa mga ipapadala sa Yuan. May iba pa raw na gustong lumayo upang magbuo ng bagong pangarap. Hahanap na si Rin ng panlunas dahil ayaw niyang mapahamak kung nagkapasa si Prinsipe Won. Ang una raw para sa Prinsipe ay si So Hwa at sapat na yun para sa Prinsipe. Uminom si So Hwa ng alak. Hindi makatingin sa isa't isa sina Rin at So Hwa upang hindi magtagpo ang tingin nila. May limang pamilyang inanyayahan ang Reyna dahil pipili ang Reyna ng bagong prinsesa. Dapat iwasan ng Hari ang mga sugo ng Yuan na nagbabalatkayong manggagamot. Sasama raw ang babae sa kanila sa Bundok Bora. May iba namang napupusuang tagapagmana ang Reyna.

Dumalaw ang Reyna sa "abang tahanan" ni Ministro Eun. Ipinagbigay alam na ni Prinsipe Won ang balak ng Reyna kay Wang Dan. Tinanong niya tungkol sa kasal ni Jeon kay San upang walang maipadala sa Yuan. Si Bi Yeon ang humarap sa Reyna bagaman hindi nga siya ang anak ng Ministro. Hindi nagtagal, si San ang humarap nga sa Reyna. Nalaman na ni Prinsipe Won ang pagkakamaling ginawa niya kaya gusto niya itong itama sa pahintulot ng Susagong. Handa naman si San tanggapin ang parusa na nakalaan sa ama niya. Ngunit ang ama niya ay handa ring parusahan ng Reyna. Naisip agad ni Jeon na magpapakasal si Prinsipe Won kay Dan. Kailangan lang makipagkita ni San sa Prinsipe upang makalimutan ng lubusan ng Reyna ang panlilinlang ng pamilya ni San sa Reyna. Handa na si Prinsipe Won na maging biyenan ang Susagong. At nais niyang makita si Dan kahit hatinggabi na. Mahaba naman ang taglamig at nadama niya ang malamig na hangin.

Samantala, naghihintay rin si San sa tagsibol. Naglabas si Bi Yeon ng damit na pwedeng gamitin ni San para sa pagsasalo ng Reyna. Kailangan daw ni San mapaibig ang Prinsipe kundi maparurusahan sila. Parang may pagtingin rin si San kay Rin. Magkakalayo raw sila ng tuluyan. Pareho rin silang kamumuhian si San. Naguguluhan pa rin si Bi Yeon sa sinabi ni San. Hindi tinuro ni Maestro Lee ang pagbasa ng damdamin ng lalaki. Sa kwarto ni Dan, narinig niya ang boses ni Rin. Hindi pumasok sa loob si Rin dahil gusto niya ang lamig at nag-iisip siyang uminom ng alak. Ipinatawag ng Prinsipe si Dan na pakasalan siya. Kung ayaw niya hindi naman ipipilit ng Prinsipe. Hindi na raw siya una sa puso ng Prinsipe bagaman natanggal na nga ang pangalan niya sa talaan. Masaya raw si Dan sa tabi ng Prinsipe. Masakit maghintay sa wala kaysa sawari ni Rin na masasaktan si Dan sa piling ng Prinsipe. Humingi si Rin ng tawad kay Dan. Umalis na si rin nang buksan ni Dan ang pinto.


22
Kapamilya Female Stars / Re: Empress Schuck (OT)
« on: February 19, 2018, 11:02:27 AM »
Happy Birthday Empress Schuck

23
Victims of Love / Re: Victims of Love (OT)
« on: February 19, 2018, 11:01:50 AM »
Happy Birthday Empress Schuck

24
IT'S SHOWTIME Hosts / Re: Main Host: Anne Curtis (OT)
« on: February 17, 2018, 11:55:57 AM »

25
Upcoming Asianovelas / Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« on: February 17, 2018, 11:43:01 AM »
Nam Da Reum and Im Siwan

26
Upcoming Asianovelas / Re: Jekyll and Me
« on: February 16, 2018, 12:46:22 PM »

27
General Kapamilya TV Talk / Re: ☆☆☆ Follow The Stars ☆☆☆
« on: February 15, 2018, 04:00:46 PM »
Wala na rin sa Girltrends si Kelley Day
https://www.instagram.com/itskelleyday/?hl=en

She appeared starting last night in The One That Got Away alongside other former Star Magic stars Dennis Trillo, Max Collins Magno, Jason Abalos, Jason Francisco, Ivan Dorschner and Sophie Albert.

28
Upcoming Asianovelas / Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« on: February 15, 2018, 03:49:55 PM »
#TKILHiling

Ipinaalala kay Song In si Rin ay nasa tahanan ng Reyna matapos ipalabas ng Reyna ang mga nasa silid niya. Habang nasa loob ng silid, ipinakiusap ni Rin kay Prinsesa Wongsun na alisin sa talaan si Dan. Si Rin na lang dapat ang ipadala bilang bihag. Handa siyang pumunta sa kung saan naisin ng Reyna at hindi siya babalik hanggat walang kautusan ang Reyna. Mas makabubuting walang alam si Prinsipe Won sa ganoong bagay. Sobra ang pagmamahal at respeto ng Prinsipe sa kanyang ina. Mamahalin daw si Rin ng mamamayan pag maging Prinsipe siya. Gusto naman ng Reyna na maglaho na rin si Rin. Wala siyang sasabihin sa Prinsipe kung saan siya pupunta. May nalaglag na pulseras sa kamay nang ipinagtangkang tanggalin ng babaeng naninilbihan sa Hari ang panabing sa mukha ni San. Gusto raw ng babae na tulungan si San dahil natatakot raw si San sa kung anong dapat niyang gawin.Lango pa raw ang Prinsipe kaya siya naging mapangahas. Si San ang uanng babaeng nagustuhan ni Prinsipe Won sa tanang buhay niya.

Malaks raw ang loob ng Prinsipe na saktan ang "babae" ng kanyang ama. Binuhusan ng Hari si Prinsipe Won ng alak (o baka tsaa yun?) dahil roon. Ipinahintulutan ng Hari ang kasal ni Wang Jeon kay San. Wala raw maibibigay na tulong sa Prinsipe ang Emperador ng Yuan. Naisip ng Reyna na lumuhod ang Prinsipe sa harap ng hari. Mas nais pa raw ng Prinsipe na wala siyang ina at ayaw niyang magkapiling sila. Alam na rin ng Reyna na may napupusuan si Prinsipe Won. Gusto niya ring mapasaya ang Prinsipe. Tinanong naman ni Prinsipe Won kung anong nangyari kina Rin, Jin Gan at So Hwa. Ang dalawang nagnakaw ng palaso nag-iisap naman ng istratehiya kung paano lumaban, tapos nakita sila ni Prinsipe Won at may utos siyang gagawin ng dalawa. Maraming alam na kasuluk-sulukang lugar ang dalawa na hindi alam ng iba. Handa ang Prinsipe na bayaran sila ng malaki basta't mahanap nila si So Hwa. Nakita naman ni Prinsipe Won si So Hwa na nagsisiga. Tumulong siya magluto para sa Prinsipe. Niluto raw ang inihain ni So Hwa para sa Prinsipe. Masyadong naalatan si Prinsipe Won sa niluto ni So Hwa.  Dapat daw magtulungan ang magkaibigan. May kaibigan ang Prinsipe na gusto niya na siya ang puntahan. Si So Hwa naman pala ang tinutukoy niya. Inakala ng Prinsipe na may maling ginawa si So Hwa. Sa tabi-tabi pumunta si So Hwa. Tapos nasanay na rin daw siya doon. May tinatago naman daw sila sa isa't isa. Gusto naman ni So Hwa manatili sa piling ni Prinsipe Won. Maaari siyang sandalan ng Prinsipe pag kailangan nila ng karamay. Akala ni Prinsipe Won may lagnat o kung ano si So Hwa. Si So Hwa ang kauna-unahan para kay Prinsipe Won. Malalaman rin balang araw ni So Hwa ang mga ginawa at ginagawa ng Prinsipe. Alaala raw ng ina ni So Hwa ang kwintas at ibibigay na niya kay Prinsipe Won bilang pambayad. Ipapakita lang iyon ng Prinsipe at gagawin ni So Hwa ang hiling ng Prinsipe. At sinuot na ng Prinsipe ang Kwintas.

Konti naman ang kinaing hapunan ni Dan. Matutuwa raw ang Reyna sa susuutin ng Prinsipe. Ayaw naman ni Prinsipe Won na ipadala si Dan sa Yuan. Ipinagbigay-alam ni Jin Gan na kasama ng Reyna si Rin at hindi pa siya lumabas. Nakita ni Prinsipe Won si Rin sa loob ng silid kung saan naroon ang Reyna. Tinanong ni Prinsipe Won si Rin kung napahiya siya ng Reyna. Wala naman raw tiwala si Rin kay Prinsipe Won. Handa naman si Prinsipe Won na magmakaawa kay Prinsesa Wonsung at ginawa nga niya. Si Rin ang nag-udyok kay Prinsipe Won na ipatigil ang kasal kundi si Prinsipe Won ang mapapahamak. Nakatataas sa Reyna ang turing niya kay Prinsipe Won mismo. Sumunod namang lumuhod si Rin at pareho sila ng Reyna ng pakiusap na tumayo ang Prinsipe. Pinakiusap na ni Prinsipe Won na huwag ipadala sa Yuan si Dan. Inalis na ng Reyna sa listahan ang pangalan ni Dan. Ipinagtapat ni Rin na wala na nga sa listahan ng ipapadala sa Yuan si Dan.

29
Upcoming Asianovelas / Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« on: February 14, 2018, 03:24:01 PM »

30
Upcoming Asianovelas / Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« on: February 14, 2018, 03:23:04 PM »
Wang Rin Pleads with Princess Wonseong
https://www.youtube.com/watch?v=W2OCcOTcZ5k

Pages: 1 [2] 3 4 ... 1229