Welcome, Kapamilya. Please or

Author Topic: The King Is In Love (왕은 사랑한다)  (Read 21314 times)

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #75 on: March 01, 2018, 07:25:27 AM »
#TKILLason mamaya, after Hanggang Saan
https://www.youtube.com/watch?v=Yjxagg5UDes

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #76 on: March 01, 2018, 07:26:41 AM »
#TKILHalik ratings

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #77 on: March 01, 2018, 07:28:26 AM »
#TKILPamamaalam ratings

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #78 on: March 01, 2018, 07:30:13 AM »
#TKILPaghihiganti ratings

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #79 on: March 01, 2018, 06:16:51 PM »
#TKILLason

Pinakawalan ng lalaking may markang ahas si San. Samantala, naglagay si Song In ng lason sa isang tasa ng tsaa. Ayaw ni Prinsesa Dan na gawin ito ni Lady San. Gusto ni San na maging magkapatid sila ni Prinsesa Dan sa susunod nilang buhay. Samantala, pinagbigay-alam ni Jin Gan kina Master Rin at Prinsipe Won na dinukot sina Lady San at Prinsesa Dan. Pinagpalit ni San ang dalawang tasa. Wala naman daw mararamdamang sakit si Prinsesa Dan pag ininom niya ang tsaang may lason. Hinawak ni Song In ang isang baso upang maghudyat ng salu-salo. Sumakay naman sa kabayo sina Prinsipe Won at Master Rin sa pagtatangkang iligtas sa kamay ni Song In sina Prinsesa Dan at Lady San. Pinilit ni Song In na inumin ni Prinsesa Dan ang tsaang may lason. Ininom naman ni Lady San ang kanyang tsaa. Niligtas ni Master Rin si Bi Yeon na dinukot sa labas. Binigay ni Bi Yeon kay Rin ang panlunas kundi isa kina Lady San at Prinsesa Dan ang mamamatay paglubog ng Araw. Nakita ni Prinsipe Won si Prinsesa Dan na mag-isa sa silid. Inamin ni Prinsesa Dan na si Lady San ang nakainom ng tsaang may lason! Determinado si Prinsipe Won na puntahan si Song In nang mag-isa. Samantala, binigay naman ni Rin kay Prinsipe Won ang panlunas at inasahan nilang maabutan si San bago lumubog ang araw.

Dumating si Lee Sung Yoo sa harapan ng Hari na sinabing nagpalayas sa kanya noon. Gusto lamang ng Hari makarinig ng papuri. Nalaman ng Hari na namatay ang Reyna noong natutulog siya. Ni hindi niya makita ang mukha ni Reyna Wonseong noong kamamatay pa lang nito. Wala siyang nagawa dahil nagkasakit siya. Muntikan na ring namatay ang Hari. Nagtitipon rin daw ng tao ang Hari laban sa Yuan at palihim na pinatay ang Reyna dahil tutol siya sa mga masasamang plano nito pati ang paghahanda ng mga kawal niya sa digmaan. Agad na pinagkaila ng Hari na ginawa niya ang lahat ng hinihinala ni Lee Sung Yoo na ginawa niya. Tanyag na tao si Lee Sung Yoo dahil sa laki ng impluyensya niya sa Goryeo at Yuan. Ayaw ni San tanungin si Song In kung saan sila pupunta. Inaalala niya kung kailan pinatay ang ina niya sampu ng maraming inosenteng mamamayan. Inisip ni San kung si Song In ang nagpapatay sa kanila. Hindi na makahintay si Song In na mamatay si Prinsesa Dan sa pagkalason. Natatawa si San kay Song In. Nag-iisip na si Song In ng magandang paraan na patayin si San sa harapan ng Prinsipe. Sinira naman ni San ang katuwaan ni Song In. Sumuka na ng dugo si San dahil siya nga ang nakainom ng lason! Mapanganib man ang lugar para kina Prinsipe Won at Master Rin, itutuloy nila ang pagpunta roon. Batid ni San na mas mabilis ang daang iyon.

Hindi na umaayon ang mga plano ni Song In. Kinuha ng lalaking may markang ahas ang lason mula kay Song In. Nasa Prinsesa na raw ang lason. Hindi rin nakuha ng lalaking may markang ahas ang sagisag ng Hari mula kay Song In. Tuluyang hinimatay si San. Ginawa lang ni Moo Suk ang mga bagay na inutos sa kanya ni Song In. Ayaw pa rin ni Song In ibigay kay Moo Suk ang sagisag ng Hari. Umiwas si Song In sa palaso ni Moo Suk na sinaksak naman ni Song In. Agad itong namatay. Sumakit ang sugat ni Rin at pinilit pa rin niyang sumama kay Prinsipe Won. Mag-isa namang iligtas ni Prinsipe Won si San. Nakita naman ni Master Rin sa kakahuyan ang bangkay ni Moo Suk. Mistulang wala nang buhay si San nang dalhin siya ni Song In sa bangin.

Nakita ni Prinsipe Won na wal ana sa karwahe si San at nadatnan agad si Song In. Handa si Sang na patayin ang ama ni Prinsipe Won upang ibigay ang Goryeo sa Yuan at maagaw ang bansa kay Prinsipe Won. Pinagmalaki ni SOng In na mas karapat-dapat siyang maging hari kaysa kay Prinsipe Won. Ngunit tinamaan si Song In ng palaso ni Rin. Bagaman hindi pa tuluyang gumagaling si Rin, nagtira ulit siya ng palaso kay Song In. Tinanong naman ni Prinsipe Won kay Son gIn kung nasaan si San. Pumunta si Prinsipe Won sa tabi ni Rin. Nakita ni Song In ang kaluluwa ng babae ng Hari na tunay niyang mahal pala. Binigay na ng dalawang lalaki ang panlunas kay San. Habang hindi pa gising si San, inihanda ni Rin ang karuwahe.

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #80 on: March 02, 2018, 09:15:52 AM »
#TKILFinale mamaya na.

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #81 on: March 02, 2018, 09:18:31 AM »
Abangan ang #TKILFinale mamaya after Hanggang Saan

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #82 on: March 02, 2018, 05:55:24 PM »
#TKILFinale

Nagluto si Prinsesa Dan ng matatamis para sa Hari at agad naman itong ibinigay. Nag-alala si Prinsesa Dan na hindi niya binati ng maayos ang Hari noong ikinasal sila. Ipinatikim na sa Hari ang mga matatamis. Wala pa ring tiwala ka Prinsipe Won ang ama niya. Walang kwenta daw para sa mga magulang niya si Prinsipe Won at walang purong dugo upang maghari sa kaharian, kaya kinaaawaan ng Hari si Prinsesa Dan. Nakita na ni Prinsesa Dan si Lady San na maayos na ang pakiramdam kahit may konting sakit pa ang tiyan niya. Nag-alala rin si Prinsesa Dan kay Lady San. Sina Prinsesa Dan at Bi Yeon parehong iyakin ayon kay San. Magaling magluto si Prinsesa Dan kahit wala siyang sikreto sa pagluluto at hilig lang niya iyon mula noong bata pa siya. Hinihiling ng Hari na maging masaya ang Prinsipe sa paghahari niya. Ang mga tungkulin ng isang hari ang ginagawa ng Prinsipe noong maysakit ang ama niya. Natuto si Prinsipe Won ng mga bagay sa labas. Wala na siyang ugnayan ni Kapangyarihan, ayon kay Prinsipe Won, dahil pawang sumakabilang buhay na ang lolo at ina niya. Pangangalagaan ni Prinsipe Won ang Goryeo para sa bayan, ayon rin sa bilin ng ama niya. Nawala ang sagisag ng ama niya dahil kinuha ito ni Song In. Alam na ng Hari na patay na si Song In. At wala na rin kay Song In ang sagisag. Si Prinsipe Won na ang pupunta sa Yuan dahil sa kanyang kaugnayan sa kanila. Pinakita ni Prinsipe Won sa ama niya ang mga natuyong talulot ng Peony galing sa silid ng ina niya. Kinuha ng Reyna ang Peony mula sa tagapagsilbi niya bago siya namatay. Napahagulgol ang Hari.

Gusto ni Rin alisin ang pangalan niya sa talaan ng pamilya natin. Tutol naman ang ama nila at si Jeon. Kailangan naman ni Rin kalimutan lang si San. Maaaring mangyaring maipapaalam ni Rin sa mundo ang kasamaan ni Jeon. Ipinagbigay alam naman kung saan nagtatago si Rin. Pinahuli naman si Rin ng Prinsipe gamit ang mga pinakamagagaling na sundalo ng Goryeo. Na kay Rin ang Sagisag ng Hari. Nakipaglaban muna si Rin sa mga sundalo bago siya tamaan ng palaso nina Jang Ui muna bago si Jin Gan. Nalaglag ang espada ni Rin at nahulog siya sa bangin.

Dumating na rin ang panahong mamanahin na ni Won ang korona mula sa ama niya dahil sa mabuting ginawa niya na umani ng papuri mula sa ama niya, na nanatili na sa isang tahimik na lugar sa palasyo. Namatay si Rin at natagpuan ang kanyang bangkay sa bukana ng ilog tatlong araw matapos paslangin ng mga kawal. Itinakwil siya ng pamilya niya at namatay siyang mag-isa. Sinunog ang bangkay niya at mistulang si San ang kumuha sa abo niya. Iba palang bangkay ang sinunog at pinagkamalang si Rin. Nakita ng Prinsipe na magkasama sina San at Rin. Tinanggap na ni Haring Won nang buong puso na si Rin talaga ang lalaking tunay na minamahal ng kababata niyang si San. Nagpaalam na si San kay Haring Won at sumunod siya sa magiging kabiyak niyang si Rin.

Masipag naman sa kanyang trabaho si Haring Won. Kapag nagpapahinga siya pinipili niyang mag-isa. Maghahanda naman siya ng piging. Ipinaalala sa kanya ng Kalihim na nasa paligid lang si So Hwa. Pinapunta na ni Haring Won ang Kalihim sa piging. Pinaalam pa rin ni San kay Haring Won ang kinaroroonan niya. Hindi niya piniling tumira sa malayo. Malapit pa rin kay Haring Won ang babaeng minsan niyang minahal. Bumaba si Won sa pwesto at ibinalik ang korona sa ama niya makalipas ang pitong buwan. Pumunta siya sa Yuan pagkatapos puminta ng larawan nila nina Rin at San at hindi bumalik sa Goryeo nang sampung taon.

*WAKAS*

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #83 on: March 03, 2018, 08:49:27 AM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #84 on: March 03, 2018, 08:55:06 AM »
Wang Won becomes the King of Goryeo
https://www.youtube.com/watch?v=DUwgLxRURk4

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #85 on: March 03, 2018, 08:59:32 AM »
Song In enacts his vile plan against Wang Won
https://www.youtube.com/watch?v=1CZJVs5fLvA

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #86 on: March 03, 2018, 03:54:41 PM »
#TKILKatotohanan ratings

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #87 on: March 03, 2018, 03:55:22 PM »
#TKILLason ratings

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 20836
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #88 on: March 05, 2018, 06:54:01 PM »
Maraming-maraming salamat mga Kapamilya sa pagsubaybay sa #TKILFinale. Hanggang sa muli!