Welcome, Kapamilya. Please or

Author Topic: The King Is In Love (왕은 사랑한다)  (Read 12027 times)

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #15 on: February 02, 2018, 09:36:03 AM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #16 on: February 02, 2018, 09:40:16 AM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #17 on: February 05, 2018, 05:14:32 PM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #18 on: February 06, 2018, 09:20:43 AM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #19 on: February 07, 2018, 04:03:37 PM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #21 on: February 08, 2018, 02:57:24 PM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #23 on: February 10, 2018, 02:24:35 PM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #24 on: February 10, 2018, 02:29:10 PM »
Princess Wonsung discovers that Wang Won has a Special Someone:
https://www.youtube.com/watch?v=hT62-JCxMOk

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #25 on: February 10, 2018, 02:32:22 PM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #26 on: February 12, 2018, 02:41:26 PM »
The Antepenultimate Monday

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #27 on: February 13, 2018, 04:22:43 PM »

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #28 on: February 14, 2018, 03:20:32 PM »
#TKILPagtutol (The Antepenultimate [Third to the Last] Monday)

Ipinagbigay alam na ni Rin kay Prinsipe Won na si Jeon ay papunta sa tahanan ni Ministro Eun. Wala naman siyang magawa kaya ang Prinsipe raw ang dapat pumigil sa kanya. Si Rin raw mismo gumagawa ng paraan para mapigilan ito. Si Prinsipe Won na ang bahala sa mga bagay. Lumapit si Prinsipe Won kay Ministro Eun Yeong Baek. Inutusan niyang itigil ang pag-iisang dibdib. Ipinaalala ni Prinsipe Won na mayaman ang ama ni San at ipinaliwanag ang mga pag-aaring lupain at ari-arian ni Ministro Eun. Ibibigay raw ang mga ito kay Jeon oras na maikasal sila ni San. Ang mga kawal naman ni Jeon, makakaaway sa hinaharap ang Hari at Prinsipe. Tahimik na umalis si So Hwa pagkatapos. Naaalala niya ang mga masasaya niyang alaala kasama sina Prinsipe Won at Wang Rin. Malungkot rin daw ang mga ngiti ni Prinsipe Won. Nagmamasid naman sa kanila So Hwa si Rin. Nakiusap si Rin na dumating si Prinsipe Won para kay So Hwa. Tunay na ama ni Rin ang Susagong. Nalaman ni So Hwa na pangatlong anak ng Susagong si Rin. Sina Rin naman raw ang nagsinungaling kay So Hwa. Naging magalang pa rin daw si Rin kay So Hwa bagaman siya'y tagapagsilbi lamang. Noong una ay may pagmamahal na ang Prinsipe kay So Hwa.

Nagkaroon ng argumento ang mga magulang ni Prinsipe Won dahil isinama sa talaan ang anak ni Honggyu. Nakita ng kanyang ina na nasa silid na rin ang Prinsipe. Tinanong ng hari sa Prinsipe ang tungkol sa pagpapahirap ni Prinsesa Wongsun kay Honggyu. Dahil nga roon kaya gusto siyang kausapin ni Won. Si Rin daw ang inaalala ng hari. Binansagan niyang mga "sumpa" ang kanyang mag-ina. Wala namang sinabi si Prinsesa Wongsun. Binigyan naman ni Prinsesa Wongsun ng babala si Dan. Ang pagpigil ni Prinsipe Won sa kasal ay layunin rin ng kanyang ina. Nakita ni Prinsipe Won na nasa Talaan ng Kabayaran rin si Dan na Ate ni Rin. Ang Susagong mismo ang naglagay sa anak niya sa Talaan. Inamin rin ni Susagong na kasama nga si Dan sa Talaan ng Kabayaran. Gagawa raw si Rin ng paraan ngunit wala na silang magagawa pag maipadala ang Talaan sa Yuan. Ang paraan lang na naiisip nila ay ang pagpapakasal ni Jeon. May nararamdamang takot si Dan. Takot daw si Dan sa mga taong "higit sa apat ang paa". Hindi na raw makakabalik si Dan sa kanila oras na ipadala sa Yuan at hindi na makikita ang kanyang pamilya. Ayaw ni Dan pumunta sa Yuan kahit anong mangyari.

Sa oras ng gabi, ipinapasundo na si San ni Song In sa utos ng Hari. Handa naman si Bi Yeon na pumunta roon sa halip ni San. Tumingin sa salamin si San at nag-isip. Hinanap naman ni San ang Prinsipe. Inamin ni San sa ama niya na kilala niya ang Prinsipe. Mapaparusahan rin daw si Prinsipe Won pag napagtakpan nga niya si San. Ipinatawag nama ng Hari ang Prinsipe. Kailangan daw humingi ng tawad si Prinsipe Won kay Jeon. Umupo naman sina Jeon at San. Malaki raw ang tulong na naiambag ng Kalihim sa kasal. Humingi na ng tawad ang Prinsipe sa pamamagitan ng isang tagay. Ipinakita ng Prinsipe ang lagayan ng alak. Wala namang kinalaman si Prinsesa Wonsung sa ganyang bagay. Saka naman siya naghain ng alak. Lasing rin daw si Prinsipe Won bukod sa pagkainggit sa mga ikakasal. Titimbangin ng mga mamamayan ang pagiging mag-ama ng Hari at Prinsipe. Iniisip rin nila ang maaaring isipin ng Hari ng Yuan, ina ni Prinsesa Wongsun at samakatuwid, Lolo ng Prinsipe. Ikinukwento rin ng Prinsipe ang tungkol sa Pilat sa mukha ni San. Sumabat naman ang babaeng nakaputi na ibinahagi na narinig niya ang pag-uusap ng manggagamot na gumagawa ng paraan sa paghilom ng sugat sa mukha ni San. Malalim raw ang sugat sa mukha ni San kaya siya tinanong ng Hari kung naghilom nga ito. Itinanong ng hari kung handa si San na ipakita ang kanyang mukha.

billicent_1219

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 19096
 • I sing, dance, write stories, play piano & guitar!
  • View Profile
Re: The King Is In Love (왕은 사랑한다)
« Reply #29 on: February 14, 2018, 03:22:40 PM »